Author

Mohd Kauthar Rozmal

Aspiring Financial Planner. Boleh tanya saya mengenai takaful dan pelaburan.